Kontakt z doradcą
Milena Dynus

Milena Dynus
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

tel. 882 102 221

Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC obowiązkowe adwokata

OPIS

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów składa się z dwóch elementów:

 • OC Podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 • OC Dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

DLA KOGO?

Ubezpieczenie jest skierowane do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze.

ZALETY UBEZPIECZENIA

OC PODSTAWOWE

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 50 tys. do 1 mln euro – na każde zdarzenie osobno.
 • Rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Stworzone przy udziale NRA, odpowiada potrzebom środowiska adwokatów.
 • Atrakcyjne ceny
  Przykładowo: za ubezpieczenie na sumę 500 tys. euro w OC obowiązkowym i 250 tys. zł w OC dodatkowym to cena miesięczna wynosi 231 zł.
 • Ochrona pracowników adwokata
  Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu
  Bez dodatkowej płatności
 • Dodatkowa ochrona adwokata obejmuje szkody dotyczące:

– działalności biura,

– zniszczenia lub zaginięcia dokumentów,

– wyrządzone pracownikom,

– odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora,

– wyrządzone w życiu prywatnym,

– następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 • Usługa asysty prawnej
  W razie roszczeń ze strony klienta, umożliwia adwokatowi dalsze, płynne wykonywanie obowiązków i zwiększa wiarygodność w oczach klienta.
 • Wiarygodny partner oferujący ubezpieczenie – PZU SA w koasekuracji z Warta SA

OC DODATKOWE

Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub (w opcji) gdy jest równa 100 tys. euro.

 • Jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro
 • Niska składka – tylko 10 zł miesięcznie.
 • Przedłużony okres zgłaszania szkody
  Warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

 

KONTAKT Z DORADCĄ

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC syndyka, nadzorcy, likwidatora, kuratora sadowego
Ubezpieczenie NNW adwokata

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy złożyć deklarację bezpośrednio we właściwej Okręgowej Izbie Adwokackiej.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego Adwokata określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów. (Dz. U. Nr 217, poz. 2134) oraz przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.
 • Przedmiotem ubezpieczenia OC Adwokata jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
 • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Adwokata, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – 1 stycznia 2016

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Formularz zgłoszenia szkody z OC adwokata


[close]
POZWÓL NAM SIĘ WYKAZAĆ !

Wybierz dowolne ubezpieczenie zawodowe lub prywatne, które kupiłeś poza iExpert.pl i podaj datę wygaśnięcia (wystarczy miesiąc).

Na miesiąc przed wygaśnięciem ubezpieczenia postaramy się wykazać!

Zawsze warto sprawdzić, by nie przepłacić.

MAM POLISY, KTÓRE WYGASAJĄ
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa

wybierz przynajmniej jedną polisę

KONTAKT DO MNIE

Podaj kontakt do siebie abyśmy mogli przedstawić Ci naszą konkurencyjną ofertę.

 

Proszę uzupełnić wymagane pole.

Uzupełnij wszystkie dane kontaktowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych*

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia.
Na miesiąc przed wygaśnięciem wybranego ubezpieczenia skontaktujemy się
i przedstawimy naszą ofertę.
NIE PRZEPŁACAJ - SPRAWDŹ!