Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC nadwyżkowe kancelarii Act Committed

OPIS

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii adwokackich jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

DLA KOGO?

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez adwokata lub przez kancelarię, zespół lub spółkę adwokatów. Jako jedyna firma na rynku ubezpieczamy także spółki cywilne.

ZALETY UBEZPIECZENIA

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  od 250 tys. zł do 10  mln zł.
 • Stworzone przy udziale Naczelnej Rada Adwokackiej
  odpowiada potrzebom środowiska adwokatów.
 • Atrakcyjne rabaty  – nawet do 35%
  łączna suma zniżek za bezszkodowość i kontynuację
 • Wydłużony okres ochrony
  Szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.
 • Ubezpieczenie podwykonawców
  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Gwarancja wypłacenia odszkodowania
  Wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.
 • Ubezpieczenie dokumentów
  Ochrona obejmuje zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.
 • Wiarygodni ubezpieczyciele – PZU SA w koasekuracji z Warta SA

 

Sprawdź także:

Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC syndyka, nadzorcy, likwidatora, kuratora sadowego
Ubezpieczenie NNW adwokata

 

JAK KUPIĆ

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Milena Dynus
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 102 221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert, oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 33 1060 0076 0000 3310 0020 0915

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

 

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych kancelarii polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

2. PZU SA nie odpowiada za szkody:

 • na osobie i rzeczowe,
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.

3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są:

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów – zgodnie z postanowieniami kl. nr 61,
 • szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.

4. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, partnerskie, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi albo rzecznicy patentowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

5. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii ubezpieczenie to dotyczy tego adwokata oraz innych na stałe współpracujących z nim adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

 

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30